KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Budżet

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2023 rok

BILANS 2023

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2023

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2023

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2023

 

Data publikacji : 07.05.2024 
Data modyfikacji : 07.05.2024 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński

PSR  Jelenia Góra
 

=======================================================

 

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2022 rok

BILANS 2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2022

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2022

 

Data publikacji : 08.05.2023 
Data modyfikacji : 08.05.2023 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński

PSR  Jelenia Góra
 

=======================================================

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2021 rok

BILANS 2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2021

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2021

 

Data publikacji : 07.06.2022
 
Data modyfikacji : 07.06.2022
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra

 

=======================================================

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2020 rok

BILANS 2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2020

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2020

 

Data publikacji : 02.06.2021
 
Data modyfikacji : 02.06.2021
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra
 
 

=======================================================

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2019 rok

BILANS 2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2019

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2019

 

Data publikacji : 06.07.2020
 
Data modyfikacji : 06.07.2020
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra
 
 

=======================================================

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2018 rok

BILANS 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2018

 

Data publikacji : 10.05.2019
 
Data modyfikacji : 10.05.2019
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra