KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

May 18, 2023 Posted by: admin2

Kontrola uprawnianego do rybactwa

W dniu 22.03.2023 roku – patrol z Posterunku PSR w Jeleniej Górze przeprowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Jeleniej Górze, podczas dokonania zarybienia obwodu rybackiego rzeki Bóbr nr I, potok Złotna oraz potok Opatówka w miejscowościach Jarkowice i Kamienna Góra.

May 7, 2023 Posted by: admin2

Działania z policją na rezerwacie przyrody

Strażnicy z Posterunku PSR w Miliczu wspólnie z funkcjonariuszami policji z KPP Milicz, przeprowadzili wspólne akcje patrolowe na terenie Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie jednocześnie częściowo położonym na obrębie hodowlanym w zakładzie rybackim Stawno, należącym do kompleksu stawów Stawy Milickie S.A. Działania odbyły się weekend majowy w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym na w/w terenie. Nie wszyscy turyści podporządkowywali się obowiązującym przepisom, ponieważ w 8 przepadkach zastosowanie postępowanie mandatowe z powodu braku zezwolenia na wstęp do obrębu hodowlanego lub za brak zezwolenia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu upoważniającego do wejścia rezerwat przyrody. Ponadto funkcjonariusze policji i straży rybackiej pouczyli kilkanaście osób informując jednocześnie, że nie wszystkie obiekty zielone są udostępnione dla obywatela w celach turystyczo-rekracyjnych.

Apr 25, 2023 Posted by: admin2

Kolejne pstrągi w rzekach

Do rzeki Bystrzycy na odcinku pomiędzy miejscowością Bystrzyca Górna a miejscowością Lubachów,  trafiła ryba z gatunku pstrąg potokowy - dwulatek w ilości 150 kg. Zarybienie było prowadzone w dniu 21 kwietnia przez uprawnionego do rybactwa - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu. Strażnicy z patrolu PSR z Wałbrzycha, nie stwierdzili nieprawidłowości przy dokonanym zarybieniu.   

Apr 19, 2023 Posted by: admin2

Zarybienia i kolejna kontrola

Funkcjonariusze z Państwowej Straży Rybackiej w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Jeleniej Górze, podczas dokonania zarybienia w miesiącu kwiecień na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów, Trzcińsko Zdrój i Dąbrowica. 
Do wód wpuszczono pstrąga potokowego -  2 latka, o łącznej wadze 180 kilogramów. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonanych zarybieniach.

Nov 18, 2022 Posted by: admin2

Kontrola grupy odłowowej zb. Dobromierz

Patrol PSR z Wałbrzycha dokonał kontroli grupy odłowowej na zbiorniku Dobromierz w dniu 16-17.11.2022r. Odłowy kontrolno-selekcyjne były prowadzone przez zawodowych rybaków i prowadzone na rzecz uprawnionego do rybactwa tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach,  gdzie posiadali wszystkie wymagane stosowne dokumenty.

<< <  Page 3 of 28  > >>