KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Aug 4, 2015 Posted by: admin2

Informacje statystyczne za I półrocze 2015r.

Informacje podajemy dla szerszego grona osób zainteresowanych nami i naszą pracą, którą wykonujemy na co dzień.  Również dla tych, którzy czasami twierdzą, że strażników Państwowej Straży Rybackiej  nie widać nad wodami, lub że  nie zwalczamy kłusownictwa rybackiego, tylko kontrolujemy samych wędkarzy.  W związku powyższym  przedstawiamy Wam dane statystyczne za I półrocze w 2015r.
May 30, 2015 Posted by: admin2

Zawody „służb mundurowych”

Pan Piotr Chołota – Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej powiatu ząbkowickiego z własnej inicjatywy zorganizował zawody wędkarskie dla służb mundurowych, które odbyły się w dniu 30.05.2015r, na zbiorniku „Bartniki”.
May 25, 2015 Posted by: admin2

Sieci na zb. Kozielno

Kilkanaście dni temu informowaliśmy o wspólnych działaniach strażników PSR  z województwa dolnośląskiego i opolskiego.   Już mamy pierwsze efekty wspólnej pracy nad zbiornikiem Kozielno.
May 25, 2015 Posted by: admin2

Szkolenie i święto strażników PSR

Funkcjonariusze  z KW PSR we Wrocławiu brali udział w szkoleniu doskonalącym, które odbyło się w miejscowości Złotówek w dniach  20-22.05.2015r.
May 16, 2015 Posted by: admin

Wspólne działania PSR

Komenda Wojewódzka Państwowej  Straży Rybackiej  we Wrocławiu dzięki podpisanemu porozumieniu z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Opolu przeprowadziła wspólne działania kontrolne nad jeziorem Topola i Kozielno w dniu 08.05.2015r.; w porze popołudniowej i nocnej.

<< <  Page 27 of 28  > >>