KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Sep 17, 2018 Napisał: admin2

II etap zadania

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej zrealizowała II etap zadania pt. „Wyposażenie Posterunków Państwowej Straży Rybackiej w Miliczu i Wrocławiu w sprzęt umożliwiający zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych na terenie powiatów milickiego, trzebnickiego, górowskiego i oleśnickiego.”

W ramach zadania zakupiono łódź patrolową z silnikiem spalinowym i przyczepą podłodziową oraz cztery komplety foto-pułapek z niezbędnym wyposażeniem i dwie pilarki spalinowe.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 119 106,56 zł brutto. Na zakup sprzętów KWPSR we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wysokość otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji wyniosła 58 500,00 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Cofnij