KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Dec 6, 2016 Napisał: admin2

Nowe samochody dla PSR Wrocław

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu zakupiła dwa nowe samochody terenowe. Zakup pojazdów jest pierwszym etapem realizacji zadania „Wyposażenie Posterunków Państwowej Straży Rybackiej w Miliczu i Wrocławiu w sprzęt umożliwiający zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych na terenie powiatów milickiego, trzebnickiego, górowskiego i oleśnickiego”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 124295,26 zł brutto. Na zakup pojazdów KW PSR we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wysokość otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji wyniosła 60631 zł. W kolejnych etapach zadania, planowane jest zakupienie łodzi patrolowej z lawetą oraz fotopułapek i pilarek spalinowych.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Cofnij