KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Mar 28, 2024 Posted by: admin2

Kontrola przy zarybieniu - pstrągiem

Kilka dni temu, w marcu tego roku – patrol z Posterunku PSR w Jeleniej Górze Biuro Wałbrzych wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką z powiatu Wałbrzyskiego przeprowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Wałbrzychu, podczas dokonania zarybienia obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca, obwód rybacki nr I, na odcinku pomiędzy miejscowościami Głuszyca – Olszyna.

Ryby zostały zakupione, przewiezione i wpuszczone do wód płynących z Ośrodek Hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej. W poprzednim roku w okresie jesiennym ryby zostały odłowione przez uprawnionego do rybactwa w okresie tarła, dostarczone do ośrodka w celu wyhodowania nowego narybku. Zarybienie odbyło się rybą z gatunku – pstrąg potokowy, w ilości 750 kilogramów, mniej więcej około 650 tys. sztuk. Koszt akcji zarybiania to około 200 tys. zł. Część poniesionych kosztów sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy zarybieniu.

Cofnij