KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

May 25, 2023 Posted by: admin2

Sieć

W dniu 23.05.2023r; patrol PSR z Posterunku Legnica, pełniąc służbę patrolową ze Społeczną Strażą Rybacką powiatu głogowskiego, udał się w rejon patrolowy rzeki Odry do miejscowości Dorzecze - Skidniów w gminie Kotla, w celu sprawdzenia otrzymanej informacji o zastawionej w tym rejonie sieci kłusowniczej. Na jednym ze zbiorników wodnych w niedalekiej odległości od rzeki Odry, zauważono sznur korków górnej części rozstawionej sieci. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol policji z KPP Głogów.

W trakcie oczekiwania na przyjazd policji, dokona sprawdzenia osób dokonujących amatorskiego połowu ryb na rzece Odra w tym rejonie. Ujawniono, że trzy osoby popełniły wykroczenia z ustawy o rybactwie i zostały ukarane mandatami karnymi na ogólną kwotę 1100,00 zł.
W obecności funkcjonariuszy policji podjęto narzędzie kłusownicze z wody. Była to sieć typu ”wonton” o długości 60 metrów, w której znajdowało się 7 sztuk krąpia i 1 sztuka bolenia. Wszystkie ryby z największa ostrożnością zostały uwolnione i w doskonałej kondycji wróciły do wody. Sieć została zabezpieczona i przekazana policji do depozytu w celu wykonania dalszych czynności.

Cofnij