KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

May 18, 2023 Posted by: admin2

Obszar wysoce zjadliwej grypy ptaków pow. ząbkowicki

Wysoce zjadliwa ptasia grypa zaatakowała w powiecie ząbkowickim. Został  wyznaczony obszar zagrożony i zapowietrzony. Restrykcjami objęto wszystkie gminy na terenie powiatu.

Prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się m.in. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Zasady bioasekuracji 

Ulotka dla hodowców drobiu 

 

 

Cofnij