KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

May 7, 2023 Posted by: admin2

Działania z policją na rezerwacie przyrody

Strażnicy z Posterunku PSR w Miliczu wspólnie z funkcjonariuszami policji z KPP Milicz, przeprowadzili wspólne akcje patrolowe na terenie Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie jednocześnie częściowo położonym na obrębie hodowlanym w zakładzie rybackim Stawno, należącym do kompleksu stawów Stawy Milickie S.A. Działania odbyły się weekend majowy w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym na w/w terenie. Nie wszyscy turyści podporządkowywali się obowiązującym przepisom, ponieważ w 8 przepadkach zastosowanie postępowanie mandatowe z powodu braku zezwolenia na wstęp do obrębu hodowlanego lub za brak zezwolenia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu upoważniającego do wejścia rezerwat przyrody. Ponadto funkcjonariusze policji i straży rybackiej pouczyli kilkanaście osób informując jednocześnie, że nie wszystkie obiekty zielone są udostępnione dla obywatela w celach turystyczo-rekracyjnych.

...

Cofnij