KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Oct 4, 2022 Posted by: admin2

Nadzór nad zarybieniami

W dniu 29.09.2022 roku – patrol z Posterunku PSR w Jeleniej Górze przeprowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Jeleniej Górze, podczas dokonania zarybienia rzeki Bóbr w miejscowościach Nielestno oraz Dębowy Gaj.

Ryby zostały zakupione, przewiezione i wpuszczone do wód płynących z Ośrodka Zarybieniowego Szczodre. Zarybienie odbyło się rybą z gatunku – pstrąg potokowy narybek jesienny w ilości 10 tys. sztuk. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy zarybieniach.

 

Cofnij