KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Jun 21, 2022 Posted by: admin2

Wspólne działania służb Głogów

Informowaliśmy Was o wspólnych działaniach służb mundurowych, gdzie początek miał miejsce w przystani WOPR-u znajdującej się w głogowskim porcie przy ul. Topolowej. Pojawili się tam policjanci z KPP Głogowa i Wschowy reprezentujący różne piony : dzielnicowych, kryminalny, dochodzeniowo – śledczy w sumie ośmiu funkcjonariuszy.

Państwowa Straż Rybacka, którą reprezentował Komendant Wojewódzki PSR we Wrocławiu Pan Dariusz Byra, posterunki PSR z Milicza i Legnicy, Straż Leśna Nadleśnictwa Głogów, Państwowa Straż Łowiecka z posterunków Wrocław, Leszno i Legnica, Społeczna Straż Rybacka z powiatu głogowskiego i ratownicy wodni WOPR.
Ćwiczenia miały na celu przeciwdziałanie kłusownictwu rybackiemu, łowieckiemu czy nielegalnemu pozyskiwania drewna z lasu.
Przyglądamy się też bezpieczeństwu ludzi wypoczywających nad wodami w powiecie.
W miejscowości Leszkowice patrol Państwowej Straży Rybackiej i Policji, zapobiegł wypłynięciu łodzią na rzekę Odrę mężczyźnie i kobiecie, posiadali oni bowiem kamizelki niespełniające wymogów bezpieczeństwa.
Po zmianie przepisów, obowiązującym środkiem ratunkowym jest KAMIZELKA RATUNKOWA z atestem, a nie jak w tym przypadku środek asekuracyjny czy kamizelka asekuracyjna.
W trakcie trwania akcji doszło do kilku naruszeń prawa i zostały nałożone mandaty karne.
Policja nałożyła dwa mandaty dla kierujących pojazdami silnikowymi za wjazd pod zakaz na obszary zielone oraz jeden za naruszenie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, połów ryb o wymiarach ochronnych.
Straż Leśna nałożyła jeden mandat karny za wjazd pojazdem silnikowym do lasu.
Państwowa Straż Rybacka ukarała siedmioma mandatami sprawców wykroczeń takich jak : brak karty wędkarskiej, brak zezwolenia od uprawnionego do rybactwa, połów ryb niezgodny z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, niszczenie i uszkadzanie urządzenia służącego do ochrony brzegów wód śródlądowych tj. budowli służącej do umocnienia brzegów.
Natomiast w jednym przypadku za połów ryb bez zezwolenia i połów ryb o wymiarach ochronnych zostanie spożądzony wniosek o ukaranie do sądu rejonowego przez Państwową Straż Rybacką.
Pan Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski, po zakończeniu działań podziękował wszystkim służbom za zaangażowanie w promowanie bezpieczeństwa nad wodą i w lasach oraz zwalczanie szkodnictwa związanego z łamaniem prawa nad wodami i w lasach. Podsumowaniem i omówieniem doświadczeń zakończono wspólną akcję.

Cofnij