KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Budżet

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2021 rok

BILANS 2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2021

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2021

Data publikacji : 07.06.2022
Data modyfikacji : 07.06.2022
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra

=======================================================

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2020 rok

BILANS 2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2020

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2020

Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 02.06.2021
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra

=======================================================

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2019 rok

BILANS 2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2019

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2019

Data publikacji : 06.07.2020
Data modyfikacji : 06.07.2020
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra

=======================================================

Sprawozdanie finansowe KW PSR we Wrocławiu za 2018 rok

BILANS 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU  2018

Data publikacji : 10.05.2019
Data modyfikacji : 10.05.2019
 
Osoba publikująca:  Mariusz Jasiński
PSR  Jelenia Góra