KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Sep 18, 2018 Napisał: admin2

Wyniki działalności KW PSR

Od początku roku do końca sierpnia 2018 Państwowa Straż Rybacka we Wrocławiu przeprowadziła 830 akcji patrolowych, podczas których skontrolowano 8188 osób. W wyniku kontroli ujawniono 1969 przypadków naruszeń ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. W związku z naruszeniem przepisów wykryto 32 przestępstwa, mandatami karnymi zostało ukaranych 1731 osób na łączną kwotę 286 050 złotych. Skierowano 97 wniosków o ukaranie do sądów rejonowych oraz pouczono 109 osób.
Sep 17, 2018 Napisał: admin2

II etap zadania

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej zrealizowała II etap zadania pt. „Wyposażenie Posterunków Państwowej Straży Rybackiej w Miliczu i Wrocławiu w sprzęt umożliwiający zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych na terenie powiatów milickiego, trzebnickiego, górowskiego i oleśnickiego.”

Aug 24, 2018 Napisał: admin2

Nowy sprzęt w PSR

Komenda Wojewódzka PSR we Wrocławiu zakupiła nowoczesną łodź patrolową. Środki na zakup sprzętu zostały pozyskane  z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dodatkowo zakupiono cztery sztuki  fotopułapek oraz dwie pilarki spalinowe. Podczas prezentacji sprzętu obecny był Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.  Foto łodzi  TUTAJ.
Aug 4, 2018 Napisał: admin2

Śnięte ryby - Nysa Kłodzka

Funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej z Biura w Doboszowicach po raz kolejny na rzece Nysie Kłodzkiej ujawnili co najmniej kilkaset sztuk śniętych ryb.
Jul 12, 2018 Napisał: admin2

Wyróżnienie dla strażnika PSR

Przedstawiciele KWPSR we Wrocławiu spotkali się w dniu 11.07.2018r. z Wojewodą Dolnośląskim – Panem Pawłem Hreniakiem.
Podczas spotkania Pan Wojewoda przekazał list gratulacyjny dla Starszego Strażnika – Pana Kamila Korpika za uratowanie życia tonącej kobiecie.

<< <  Strona 3 z 17  > >>

.