KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Mar 19, 2019 Napisał: admin2

Nadzór nad zarybieniami

W dniu 13.03.2019 roku - Posterunek PSR w Jeleniej Górze przeprowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Jeleniej Górze, podczas dokonania zarybienia rzeki Bóbr, rzeki Nysy Łużyckiej i rzeki Kwisy.
Ryby zostały zakupione, przewiezione i wpuszczone do wód płynących. Zarybienie odbyło się rybą z gatunku - świnka narybek jesienny w ilości 10 tys. sztuk oraz pstrągiem potokowym wylęg żerujący w ilości 30 tys. sztuk. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy zarybieniach.

Mar 5, 2019 Napisał: admin2

SSR - pozyskanie i przetwarzanie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO), dlatego została znowelizowana ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku – dotycząca zagadnień pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez strażników PSR oraz SSR.
Feb 28, 2019 Napisał: admin2

Pracowity dzień

W dniu 27 lutego 2019r; patrol PSR Doboszowice miał ciężki dzień pracy.
Zaczęło się od ujawnienia narzędzia rybackiego- kłusowniczego typu mieroża na „potoku Młynówka” w miejscowości Przyłęk. Wezwano patrol policji i rozpoczęto czynności wyjaśniające.
Feb 19, 2019 Napisał: admin2

STATYSTYKA ZA 2018

Dane statystyczne  KW PSR Wrocław  za 2018 rok.

Przeprowadzono 1266 akcji kontrolnych w terenie, w tym: 
400 akcji przeprowadzono wspólnie ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej,
154 akcje przeprowadzono z funkcjonariuszami Policji, 
178 akcji przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Leśnej, 
95 akcji przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Łowieckiej.
Jan 24, 2019 Napisał: admin2

Sprzęt pierwszej pomocy

Komendant Wojewódzki PSR we Wrocałwiu Bartosz Kazimierczak odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hryniaka - sprzęt służący do ratowania życia oraz używany przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Otrzymano: 16 sztuk rzutek ratunkowych,  6 sztuk apteczek ratunkowych, 16 sztuk masek twarzowych do resuscytacji z resuscytatorem, koce termiczne ratunkowe i rękawiczki nitrylowe ochronne.    

<< <  Strona 3 z 19  > >>

.