KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Dec 18, 2019 Napisał: admin2

Sprzedaż karpia - kontrole

Strażnicy PSR z Dolnego Śląska prowadzą kontrole osób i podmiotów wprowadzających do obrotu handlowego żywe ryby na terenie naszego województwa. Odbywają się one również przy udziale funkcjonariuszy policji.

Patrole zwracają uwagę na warunki, w jakich ryby są przetrzymywane oraz sposób ich sprzedaży. Żywych ryb np. nie wolno pakować do foliowych worków bez dodatkowych wkładek, które mają zapobiegać przyklejaniu się foli do ciała. Ponadto sprawdzamy czy każdy sprzedawca posiada certyfikat weterynaryjny tz. czy ryba została przebadana i dopuszczona do sprzedaży oraz świadectwo pochodzenia ryb. Z roku na rok widzimy poprawę warunków, w jakich sprzedaje się żywe ryby. Nie notujemy poważniejszych przypadków łamania obowiązujących przepisów.