KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Jul 5, 2019 Napisał: admin2

Szkolenie PSR 2019

Specjalistyczne szkolenie dla strażników z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu odbyło się pod koniec maja 2019 roku, tradycyjnie w miejscowości Złotówek w „Domku Myśliwskim”.

Strażnicy PSR zostali zapoznani z tematyką wykładów przez zaproszonych gości z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:

- uprawnienia funkcjonariusza do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
- postępowanie strażnika w sprawach o wykroczenia ( nakładanie mandatów karnych oraz sporządzanie wniosków o ukaranie ),
- działania Policji Dolnośląskiej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych,
- ocena współdziałania KWPSR z Policją za 2018 rok
- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa KMZB

Przeprowadzono zajęcia praktyczne z prawidłowego stosowania ś.p.b. w postaci siły fizycznej tj. technik transportowych, obrony, ataku oraz obezwładnienia. Strażnicy PSR pisali test z wiedzy teoretycznej strażników PSR z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Odbył się również egzamin strzelecki na strzelnicy we Wrocławiu pod nadzorem instruktora wyszkolenia strzeleckiego Komendanta Posterunku PSR w Legnicy Pawła Gajlewicza.
Dziękujemy wykładowcom za przyjęcie zaproszenia.


Zdjęcia można obejrzeć w Naszej Galerii – Szkolenie 2019.