KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Mar 19, 2019 Napisał: admin2

Nadzór nad zarybieniami

W dniu 13.03.2019 roku - Posterunek PSR w Jeleniej Górze przeprowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Jeleniej Górze, podczas dokonania zarybienia rzeki Bóbr, rzeki Nysy Łużyckiej i rzeki Kwisy.
Ryby zostały zakupione, przewiezione i wpuszczone do wód płynących. Zarybienie odbyło się rybą z gatunku - świnka narybek jesienny w ilości 10 tys. sztuk oraz pstrągiem potokowym wylęg żerujący w ilości 30 tys. sztuk. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy zarybieniach.

Posterunek PSR w Legnicy w dniu 14.03.2019 roku przeprowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Legnicy, podczas dokonania zarybienia stawów :
„Kaczkarnia" i "Kopany"  w miejscowości  KLUCZE.
Zarybienie odbyło się rybą z gatunku – Amur w ilości 100 kg; na każdy zbiornik wodny.
Natomiast strażnik z Posterunku PSR we Wrocławiu nadzorował uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW we Wrocławiu, przy dokonywanych zarybieniach w dniu 05.03. oraz 06.03.2019 roku. Dokonano zarybienia rybą z gatunku miętus wylęg żerujący następujących wód płynących: rzeki Dobra, rzeki  Smortawa i rzeki Oława. Do rzeki Barycz wpuszczono rybę z gatunku certa narybek jesienny i miętus wylęg żerujący. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy zarybieniach.