KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Mar 5, 2019 Napisał: admin2

SSR - pozyskanie i przetwarzanie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO), dlatego została znowelizowana ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku – dotycząca zagadnień pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez strażników PSR oraz SSR.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do naszej jednostki:
czy strażnicy SSR mogą pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe podczas prowadzonych kontroli ? – informujemy, że artykuł art. 24 a brzmi –
Art. 24a.
1. Społeczna Straż Rybacka w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych lub danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej osoby fizycznej.
2. Społeczna Straż Rybacka może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji swoich ustawowych zadań.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, jest komendant właściwej jednostki Społecznej Straży Rybackiej.”


Jednocześni informujemy, że Państwowa Straż Rybacka nie jest administratorem danych pozyskanych przez społeczną straż rybacką. Wszelkie pytania odnośnie przetwarzania danych przez strażników SSR kierujemy bezpośrednio do komendanta powiatowego SSR danego powiatu.