KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Feb 19, 2019 Napisał: admin2

STATYSTYKA ZA 2018

Dane statystyczne  KW PSR Wrocław  za 2018 rok.

Przeprowadzono 1266 akcji kontrolnych w terenie, w tym: 
400 akcji przeprowadzono wspólnie ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej,
154 akcje przeprowadzono z funkcjonariuszami Policji, 
178 akcji przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Leśnej, 
95 akcji przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Łowieckiej.

W trakcie patroli  skontrolowano 12 800 osób dokonujących połowu ryb. 

W tym czasie ujawniono 2 941  przypadków naruszeń ustawy o rybactwie śródlądowym oraz innych przepisów :
- wykryto 50 przestępstw, 
- nałożono 2 538  mandatów karnych na sumę 404 880 zł,
- skierowano 186 wniosków o ukaranie do właściwych sądów rejonowych, sądy zasądziły kary finansowe o łącznej wartości 23 350 zł. oraz obciążenia w postaci kosztów procesowych w wysokości 3 370 zł.   

- w stosunku do  167 osób zastosowano upomnienie – pouczenie ustne, 
- odebrano 372,02  kilogramów ryb. 

Zatrzymano 8 sztuk sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb oraz 14 sztuk  innego sprzętu służącego do popełnienia przestępstw.