KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Aug 4, 2015 Napisał: admin2

Informacje statystyczne za I półrocze 2015r.

Informacje podajemy dla szerszego grona osób zainteresowanych nami i naszą pracą, którą wykonujemy na co dzień.  Również dla tych, którzy czasami twierdzą, że strażników Państwowej Straży Rybackiej  nie widać nad wodami, lub że  nie zwalczamy kłusownictwa rybackiego, tylko kontrolujemy samych wędkarzy.  W związku powyższym  przedstawiamy Wam dane statystyczne za I półrocze w 2015r. Przeprowadzono  454 akcji kontrolnych w terenie, z czego:
- 155 akcji przeprowadzono wspólnie ze  strażnikami Społecznej Straży Rybackiej,
- 22 akcje przeprowadzono z  funkcjonariuszami  Policji,
- 29 akcji  przeprowadzono z   funkcjonariuszami  Straży Leśnej,
- 2 akcje przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Łowieckiej.

Podczas akcji kontrolnych skontrolowano 3 233 osoby dokonujące połowu ryb.
W tym czasie ujawniono 950 przypadków naruszeń ustawy o rybactwie śródlądowym oraz innych przepisów :
- ujawniono 27 przestępstw,
- nałożono 712 mandatów karnych na sumę 98 420 zł,
- skierowano 152 sprawy  o ukaranie do sądów rejonowych,
- udzielono również 59 upomnień,
- odebrano 195,93 kilogramy ryb.

Zatrzymano sprzęt służący do popełnienia przestępstw i wykroczeń:
- 7 wędek,
- 8 sieci,
- 1 ponton z osprzętem,
- 2 kasarki,
- 6 sztuk toreb, worków itp.

Dokonano również 34 kontroli uprawnionych do rybactwa  podczas dokonywania przez nich odłów ryb  lub dokonywania zarybień na naszych wodach.
Strażnicy PSR  również monitorowali wody pod kątem wykrywania źródeł ścieków i zanieczyszczeń wód  i niestety ujawnili 7 przypadków, które zostały zgłoszone i przekazane odpowiednim instytucjom.