KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Sep 18, 2018 Napisał: admin2

Wyniki działalności KW PSR

Od początku roku do końca sierpnia 2018 Państwowa Straż Rybacka we Wrocławiu przeprowadziła 830 akcji patrolowych, podczas których skontrolowano 8188 osób. W wyniku kontroli ujawniono 1969 przypadków naruszeń ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. W związku z naruszeniem przepisów wykryto 32 przestępstwa, mandatami karnymi zostało ukaranych 1731 osób na łączną kwotę 286 050 złotych. Skierowano 97 wniosków o ukaranie do sądów rejonowych oraz pouczono 109 osób.

Dotychczasowe działania przeprowadzono przy wydatnej współpracy funkcjonariuszy z innych jednostek takich jak Społeczna Straż Rybacka, Policja, Straż Leśna i Straż Łowiecka, z którymi strażnicy PSR współpracowali łącznie 564 razy.
Ważną rolę, walki z nieprawidłowym czy nielegalnym połowem ryb, odgrywają również sami wędkarze, którzy reagują na różnego rodzaju patologiczne zachowania wędkarskie czy kłusownicze i zgłaszają je do odpowiednich służb w tym do Państwowej Straży Rybackiej. W ramach naszych możliwości i pomimo ograniczeń, zarówno technicznych jak i kadrowych, staramy się na takie zgłoszenia reagować.
W związku z tym przypominamy, że w zakładce DANE KONTAKTOWE/BIP, podane są numery telefonów, pod którymi można zgłaszać zaobserwowane nieprawidłowości czy różnego rodzaju niepokojące sytuacje związane z wodą i jej użytkownikami. Istnieje również możliwość zgłoszenia na skrzynkę e-mailową na adres: sr2@duw.pl.
Innym przydatnym narzędziem jest również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można zgłaszać różnego rodzaju zagrożenia m.in. z zakresu kłusownictwa.


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa  tutaj:   KMZB