KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Feb 19, 2016 Napisał: admin2

Informacje o wynikach pracy za 2015 rok

Lepiej późno niż wcale jak to mówią.

Oto wyniki pracy strażników z KW PSR Wrocław  za 2015 rok.

Przeprowadzono 976 akcji kontrolnych w terenie, w tym: 
- 328 akcji przeprowadzono wspólnie ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej,
- 52 akcje przeprowadzono z funkcjonariuszami Policji, 
- 80 akcji przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Leśnej, 
- 7 akcji przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Łowieckiej,
- 2 akcje przeprowadzono z funckjonariuszami Straży Miejskiej.

Podczas akcji kontrolnych skontrolowano 6 970 osób dokonujących połowu ryb. 

W tym czasie ujawniono 2 121 przypadków naruszeń ustawy o rybactwie śródlądowym oraz innych przepisów :
- ujawniono 44 przestępstwa, 
- nałożono 1 659 mandatów karnych na sumę 210 130 zł,
- skierowano 294 sprawy  o ukaranie do sądów rejonowych, 
- udzielono również 124 upomnień, 
- odebrano 260,48 kilogramów ryb. 

Zatrzymano sprzęt służący do popełnienia przestępstw i wykroczeń:
- 11 wędek,
- 10 sieci,
- 1 ponton z osprzętem,
- 3 kasarki,
- 11 sztuk toreb, worków itp,

- 1 sztuka- narzędzie kaleczące ryby 


Dokonano również 84 kontroli uprawnionych do rybactwa  podczas dokonywania przez nich odłów ryb  lub zarybień. 

Skontrolowano 80 podmiotów gospodarczych i osób przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu handlowego. 


Strażnicy PSR  również monitorowali wody pod kątem wykrywania źródeł ścieków i zanieczyszczeń wód. Niestety ujawnili 7 przypadków, które zostały zgłoszone i przekazane odpowiednim instytucjom.

Przeprowadzono 25 szkoleń specjalistych w społecznych strażach rybackich.