KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Dec 14, 2015 Napisał: admin2

Sprzedaż Żywej Ryby

Funkcjonariusze  PSR wspólnie ze strażnikami SSR oraz funkcjonariuszami policji, dokonają kontroli targowisk oraz miejsc wyznaczonych do handlu  w okresie przedświątecznym. Celem kontroli będzie sprawdzenie  osób  trudniących  się handlem żywą rybą odnośnie  przestrzegania  przez te osoby przepisów z ustawy o rybactwie śródlądowym:
Art.10 ust.2 ustawy o rybactwie śródlądowym
,,każda osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca lub wprowadzająca ryby do obrotu jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający pochodzenie ryb"
art. 27c ust.1 pkt.5
,,kto nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2"
Oprócz tego strażnicy będą zwracać szczególna uwagę w jaki sposób są przechowywane ryby podczas sprzedaży w zbiornikach i basenach do tego przeznaczonych tj. czy zapewniają one dobrostan przechowywania ryb oraz czy uśmiercanie ryb odbywa się w sposób humanitarny.