KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Jun 17, 2020 Napisał: admin2

Zatrzymani na gorącym uczynku

W dniu 14 czerwca 2020 strażnicy PSR z Doboszowic wspólnie ze strażnikami społecznej straży rybackiej powiatu ząbkowickiego, zatrzymali na gorącym uczynku 2 osoby. Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego połowu dokonywali na upuszczonym zbiorniku wodnym Topola, gdzie brodząc w dołkach przy użyciu narzędzia rybackiego "kasara" łowili ryby.

W trackie zatrzymania zdążyli już wyłowić 4 sztuki leszcza. Na miejsce przyjechał również patrol policji w celu wykonania czynności pod kątem popełnionego przestępstwa.


Następnie w dniu 15 czerwca na tym samym zbiorniku zatrzymano 25 letniego mężczyznę, który brodził po oczku wodnym powstałym na wskutek obniżenia lustra wody, przeganiał ryby na płytszą wodę, ogłuszał je przy użyciu drąga a następnie chwytał je rękoma i wyrzucał na brzeg. Po zatrzymaniu osoby, wezwano policję aby przeprowadziła z zatrzymanym czynności wyjaśniające pod zarzutem dokonania przestępstwa z ustawy o rybactwie śródlądowym.