KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Apr 24, 2020 Napisał: admin2

STOP - Nie wypalaj traw !!!

W okresie wiosny u wielu ludzi powraca zły i bardzo niebezpieczny nawyk - wypalania traw, nieużytków - jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Tej wiosny niesie to za saobą bardzo duże zagrożenie ponieważ jest sucho i brakuje opadów deszczu.

Również strażnicy z Posterunku PSR w Legnicy w ostatnich dniach wzywali jednostki straży pożarnej do gaszenia drzew i łąk. W okolicy starorzecza zatoki rzeki Odry w miejscowości Wojszyn, w pobliżu przepompowni wody, zauważono lekkie zadymienie na środku łąki. Ktoś celowo podpalił kilka drzew z gatunku olcha. Podpalenie zdrowych drzew miało prawdopodobnie na celu ich kradzież w późniejszym czasie.

W miejscowości Biechów w gminie Żukowice, patrol PSR Legnicy zauważył na wzniesieniu łąki oddalonym o około 100 metrów od rzeki Odry zadymienie. Stwierdzono rozprzestrzeniający się w szybkim tempie ogień na łące, wzdłuż drogi dojazdowej do zabudowań. Próby zapanowania nad palącymi trawami nie przynosiły rezultatu ze względu na silny wiatr wezwano straż pożarną, która ugasiła pożar.

Przypominamy, że każdy pożar niesie za sobą ogromne straty przyrodnicze.
Należy również pamiętać o bardzo ważnej kwestii, kiedy strażacy gaszą pożary traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia ludzkiego, bo często o życiu człowieka decydują minuty.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:
w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.