KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Apr 10, 2020 Napisał: admin2

Kontrola uprawnionych do rybactwa

Od początku miesiąca kwiecień strażnicy PSR prowadzą działania kontrolne na terenie województwa dolnośląskiego - nie tylko wędkarzy dokonujących amatorskiego połowu ryb podczas pandemii epidemiologicznej, lecz także kontrolują uprawnionych do rybactwa.

Posterunek PSR w Jeleniej Górze przeprowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Jeleniej Górze, podczas dokonania zarybienia wylęgiem żerującym pstrąga potokowego w ilości 80 tys. sztuk na potoku Świerzawka w miejscowości Świerzawa oraz 50 tys. sztuk na potoku Kamiennik w miejscowości Rzeszówek.


Patrol PSR w Wałbrzychu prowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Wałbrzychu, podczas dokonania zarybienia pstrągiem potokowym dwulatkiem w ilości 500 kilogramów do rzeki Bystrzyca w miejscowości Burkatów pstrągiem potokowym w ilości 750 kilogramów do rzeki Bystrzycy w miejscowości Olszyniec.


Patrol PSR w Doboszowicach prowadził kontrolę uprawnionego do rybactwa - Okręg PZW w Wałbrzychu, podczas dokonania zarybienia pstrągiem potokowym dwulatkiem na rzece Biała Lądecka w miejscowościach Radochów, Lądek Zdrój i Gierałtów o łącznej wadze – 900 kilogramów; na rzece Nysa kłodzka w miejscowościach Bardo, Kłodzko, Krosnowice i Bystrzyca Kłodzka o łącznej wadze – 900 kilogramów; na rzece Włodzica w miejscowości Nowa Ruda w ilości 250 kilogramów; na rzece Ścinawka w miejscowości Tłumaczów w ilości 350 kilogramów. Ponadto dokonano kontroli zarybień karpiem na stawach w Pilach o łącznej wadze 200 kilogramów.
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywanych zarybieniach.