KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Mar 11, 2020 Napisał: admin2

Informacje statystyczne za 2019

Dane statystyczne  KW PSR Wrocław  za 2019 rok.

Przeprowadzono 1243 akcji kontrolnych w terenie, w tym: 
496 akcji przeprowadzono wspólnie ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej,
99 akcji przeprowadzono z funkcjonariuszami Policji, 
164 akcje przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Leśnej, 
124 akcje przeprowadzono z funkcjonariuszami Straży Łowieckiej.

W trakcie patroli  skontrolowano 13 961 osób dokonujących połowu ryb. 

W tym czasie ujawniono 2 296  przypadków naruszeń ustawy o rybactwie śródlądowym oraz innych przepisów :
- wykryto 34 przestępstwa, 
- nałożono 1904  mandatów karnych na sumę 298 700 zł,
- skierowano 177 wniosków o ukaranie do właściwych sądów rejonowych, sądy zasądziły kary finansowe o łącznej wartości 43 100 zł. oraz obciążenia w postaci kosztów procesowych w wysokości 6 830 zł.   

- w stosunku do  181 osób zastosowano upomnienie – pouczenie ustne, 
- odebrano 95,90  kilogramów ryb. 

Zatrzymano 3 sztuki sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb oraz 4 sztuki  innego sprzętu służącego do popełnienia przestępstw.