KOMENDA  WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław

Apr 13, 2021 Napisał: admin2

Skradziono silnik

Skradziono silnik zaburtowy, w Głogowie z ul. Mechanicznej, MERCURY 15Hp z naklejką na obudowie silnika "czapa" 9.9hp sterowany z rumpla. Za pomoc w odnalezieniu  lub wskazankiu sprawcy przestępstwa przewidziana nagroda.

Informacje  można przekazać telefonoicznie do KW PSR we Wrocławiu lub na adres  email: sr2@duw.pl

Mar 8, 2021 Napisał: admin2

Nabór na strażnika Państwowej Straży Rybackiej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu poszukuje kandydata na stanowisko: młodszego strażnika/ strażnika do Posterunku PSR w Jeleniej Górze
Feb 12, 2021 Napisał: admin2

Uwaga na kruchy lód

Zimowa aura przyciąga wielu wędkarzy na akweny. Pokryte lodem lub śniegiem jeziora czy stawy kuszą, by wejść i powędkować.
Od kilku dni trwa zimowa aura. W wielu miejscach spadł śnieg i pojawiły się przymrozki. Należy bardzo uważać, szczególnie jeśli wybieramy się w rejony jezior lub stawów. Nawet jeśli widzimy pokrywę lodu, to jest ona cienka. Nie wchodźmy na taflę, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. Lód nie tworzy się też w tak szybkim tempie poprzez zalegająca na nim dużą ilość śniegu.
Oct 15, 2020 Napisał: admin2

Uratowano dwóch wędkarzy

W środę 14 października w godzinach wieczornych strażnicy PSR z Doboszowic, strażacy z Państwowej i Ochtoniczej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze policji uratowali na stawach Pilce, w gminie Kamieniec Ząbkowicki dwóch wędkarzy którzy utknęli nad jednym ze stawów, gdy wzbierająca Nysa Kłodzka odcięła im drogę powrotu. 

Aug 7, 2020 Napisał: admin2

Zmiany dotyczące rejestracji środków pływających do amatorskiego połowu ryb

Informujemy, że poniższe przepisy z ustawy o rybactwie śródlądowym tj:

Art. 20. ust. 2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
<2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 i 1901).> 
Art. 20 ust. 3. Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, prowadzi starosta.] 
Art. 20 ust. 3a. Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery „R” – oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo „A” – oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.] 
Art. 20 ust. 3b. Sejmik województwa ustala, w drodze uchwały, trzyliterowe oznaczenie powiatu, o którym mowa w ust. 3a.]

z dniem 1 sierpnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających – tracą moc.

Strona 1 z 22  > >>

.